Kantine

       Hendriksen      rabobankgrolsch  garage damhuis

voetbal2handbal2gym2zwemmen2loopgroep2fitenactief2

Extra ledenvergadering Wijziging Statuten en Huishoudelijke reglementen

N.a.v. een constatering dat de huidige statuten van onze vereniging zeer verouderd en toe aan vernieuwing zijn, is op de algemene jaarvergadering van 2012 een oproep gedaan tot de wijziging hiervan. Het Dagelijks Algemeen Bestuur(D.A.B.) heeft destijds Thomas Nijenhuis en Nils van Ulzen gevraagd om zich hier voor in te zetten.
Na een aantal jaren is het geheel eindelijk afgerond en zijn de bijgewerkte statuten in concept overgedragen aan het D.A.B.
Voor een officiële statutenwijziging is toestemming vereist van 2/3 van alle leden. Vandaar dat wij u allen uitnodigen

Datum: 12-12-2016
Locatie: Clubgebouw ’t Zoutendijk
Aanvang: 20.00 uur

De concept statuten die behandeld zullen worden tijdens de vergadering vind u in onderstaande link.

AW Statuten HR 2016 (Dit is een concept, het kan zijn dat er kleine foutjes in staan, zoals verwijzingen)

Er zal tevens op 2 avonden een inloop zijn, waar u voor inzage terecht kunt. Deze zal zijn op donderdag 24-11-2016 en donderdag 2-12-2016 tussen 19.00 en 21.00 in ons clubgebouw.

Indien bij aanvang geen 2/3 van de leden aanwezig is, dient het D.A.B. een nieuwe vergadering uit te schrijven. Deze zal dan plaatsvinden om 20.15 uur op de zelfde dag. Bij deze vergadering is dan slechts toestemming nodig van 2/3 van de aanwezige leden en niet van 2/3 van alle leden.

Tevens is er tijdens de laatste Algemene jaarvergadering van 21-11-2016 door de leden uitstel verleent tot het goedkeuren van de notulen en de financiële verslagen. Deze zullen dan ook in de agenda van 12-12-2016 worden meegenomen.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Uitgesteld vanaf 21-11-2016: Notulen jaarvergadering november 2015
 3. Uitgesteld vanaf 21-11-2016: Financieel Jaarverslag
 4. Toelichtingen:
  1. Statuten
  2. Huishoudelijke regelementen
 5. Rondvraag
 6. Stemronde
 7. Sluiting

Wij hopen u allen te kunnen begroeten op 12-12-2016!

Mattijs van den Berg gaat Avanti Wilskracht verlaten

Beste leden,
Via deze weg wil ik jullie op de hoogte brengen dat ik Avanti Wilskracht zal gaan verlaten. Na een periode van 4,5 jaar is er een nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen. Vanaf 15 november zal ik namelijk werkzaam zijn voor het nieuw opgerichte sportbedrijf in Enschede, Sportaal. Ik zal hier als sportregisseur aan de slag gaan.

Ik ben 4,5 jaar geleden weer in Enschede gaan wonen nadat ik de stad voor 15 jaar had ingeruild voor Maastricht. Bij de zoektocht naar werk liep ik tegen het project de vitale sportvereniging en daarbij ook bij Avanti Wilskracht. Zoals bij veel nieuwe ontwikkelingen ging dit vaak gepaard met weerstand.
Logisch ook wanneer er aan bestaande structuren en vastigheden wordt getornd. Toch was er altijd de steun van het algemeen bestuur die achter de nieuwe koers bleef staan. Deze steun heeft me geholpen om een nieuwe organisatie neer te zetten. Een organisatie die uit vooral niet leden bestond. Zo is er een samenwerking ontstaan met het ROC sport en bewegen, de CALO Windesheim, de sociale wijkteams en andere organisaties.

Op die manier kreeg de opdracht die ik had om van het sportpark een laagdrempelige ontmoetingsplek te maken voor zowel leden als niet leden steeds meer vorm. Ook merkte ik dat leden en bestaande vrijwilligers meer en meer door hadden dat het concept een aanvulling was op hetgeen binnen de vereniging nodig was in plaats van een bedreiging. De twee bewegingen vulden elkaar steeds meer aan en er ontstond samenwerking en afstemming.

Een aantal voorbeelden van evenementen die de afgelopen jaren zijn: Koningsspelen, Wandel driedaagse (grootste beweegevenement van Glanerbrug), pub quiz, de open dag en seizoensafsluiting. Activiteiten voor zowel leden als niet leden en die er toe bijdragen dat de vereniging een belangrijk onderdeel in de buurt en wijk is geworden.

Dat ik hier als persoon onderdeel van uit heb mogen maken voelt erg bijzonder. De manier waarop ik door de vereniging ben opgevangen verdiend een groot compliment. Het gevoel van welkom en het vertrouwen is op veel momenten terug gekomen. Dit heeft mij en mijn gezin ook erg geholpen om ons weer snel thuis te voelen in de stad. Laat dat nu geen toeval zijn dat het verenigingsleven hier zijn steentje aan bij heeft gedragen.

Nogmaals iedereen bedankt!
Vriendelijke groet,
Mattijs van den Berg

Sportverkiezing Enschede

Vrijdagavond 30 september vond de 1e editie van de Sportverkiezing Enschede plaats. In een goed gevulde Pathmoshal loodste presentatrice Hester van den Top het publiek door het programma heen, samen met wethouder Sport, Jurgen van Houdt.

We hebben genoten van de prestaties van de sporters en stil gestaan bij hun topprestaties in de afgelopen periode. De avond werd afgewisseld met sportieve optredens van dansgroep Go Dance en freestyle voetballer Maarten Schoemaker.

Lees meer

Raad van Advies

Sinds enige tijd is er binnen Avanti W een Raad van Advies actief. Rondom deze raad hangt schijnbaar bij de leden een waas van geheimzinnigheid wat echt niet de bedoeling was of is.
Vandaar onderstaand een korte toelichting wat de Raad van Advies doet waar zij zich mee bezig houdt en waarom.

In het verleden hadden we binnen A.W. voor de diverse overkoepelende zaken portefeuillehouders. Dat waren leden van het Algemeen Bestuur veelal voorzitters van een v.d. afdelingen die dit als extra taak toebedeeld kregen. Omdat deze voorzitters al heel veel tijd spenderen om hun eigen afdeling te leiden is door het DAB besloten om dit anders te gaan opzetten. Men heeft een groep veelal oudere leden (ook wel die oude knarren of de grijze golf genoemd in de wandelgangen) met een pak aan ervaring binnen het verenigingsleven gevraagd of zij hun kennis en kunde niet zouden willen gebruiken om het DAB het AB of een van de afdelingsbesturen te willen adviseren over een diversiteit van vraagstukken.

Lees meer

Repaircafe bij Avanti Wilskracht

Repair café in het clublokaal van Avanti Wilskracht op spprtpark het Zoutendijk aan de Gronausestraat 846.
Repaircafé is i.v.m. vakantie gesloten. Vanaf 16 augustus kan iedereen dinsdags vanaf 14.00 tot 16.00 uur weer terecht voor het laten uitvoeren van reparaties. 
De dames en heren vrijwilligers zijn volop gemotiveerd om te kijken of ze uw problemen kunnen oplossen.
Sky Vegas review bettingy.com/sky-vegas-casino read at bettingy.com

Realisatie Weland Webdesign   |      © 2015 Omnisportvereniging Avanti Wilskracht