Skip to main content

Nieuwjaarsreceptie Avanti Wilskracht

Publicatiedatum: 08 januari 2024

Voorafgaand aan de gezellige Nieuwjaarsreceptie zijn de onderstaande leden die in 2023 de grens van een memorabel lidmaatschap zijn gepasseerd door algemeen voorzitter Barry Siero gehuldigd. 
Met een herinneringsplaquette en een boeket bloemen werden zij bedankt voor hun lidmaatschap en verdiensten voor de vereniging:

25 jaar lid:
Hennie Nijenhuis
Frank Wiebes
Daniël de Groot (n.a.w.)
Amira Kooistra (n.a.w.)

40 jaar lid:
Berto Reuvers
Chris Weustink (n.a.w.)
Bart Agten
Sandra ten Doeschot 

50 jaar lid:
Willy van Gils
Tom Kötter 
Tom Weierink
Henny Vreriks
Joop Vinke 
Erwin Aagten
Patrick van der Veen

60 jaar lid: 
Hans Hulsmeijer (n.a.w)

Nieuwjaarsreceptie

In zijn nieuwjaarstoespraak benadrukte algemeen voorzitter Barry Siero het belang van de vrijwillige inzet op vele rollen binnen de vereniging. 

Het komende jaar zal er veel aandacht besteed gaan worden aan het activeren van leden om een taak op te pakken binnen Avanti Wilskracht. 

Hij roemde alle leden die op dit moment de vereniging draaiend houden maar constateerde ook dat er meer werk op minder schouders komt te liggen. 

Naast de aandacht die er het komende jaar vanuit de besturen en commissies gaat naar het werven van vrijwilligers deed hij ook een oproep aan alle leden om mensen aan te spreken een helpende hand uit te steken bij de vele taken die er zijn.

Meer en meer lijken de leden op consumenten die sport komen afnemen omdat ze er immers contributie voor betalen. Nu draait de vereniging vooral op vrijwilligers maar wanneer meer taken verricht moeten worden door betaalde krachten zal dit effect hebben op de hoogte van de contributie. 

Terwijl sporten zo laagdrempelig moet blijven als het mogelijk is.  

Avanti Wilskracht is een prachtige vereniging waar de leden, ouders en supporters graag komen om te sporten en elkaar te ontmoeten, dit willen we graag vasthouden en dat kan alleen wanneer we het samen doen. 

Afgesloten werd er door Barry met de wens dat iedereen een gezond, sportief en succesvol 2024 mag beleven.