Skip to main content

Jaap Goosen memorial

Publicatiedatum: 17 november 2023

Ieder jaar wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van Avanti Wilskracht de Jaap Goosen memorial uitgereikt.

In september 1997 is Jaap na een verkeersongeval plotseling op 47 jarige leeftijd overleden. Hij is zoals velen begonnen als voetballer. Nadat hij in de senioren is beland heeft hij heel veel werk verzet binnen de jeugdcommissie. In het begin was hij jeugdleider, maar zijn capaciteiten bleven niet onopgemerkt en al snel nam hij zitting in het jeugdbestuur. Daar heeft hij de functie van secretaris en voorzitter bekleed. Vanuit de jeugd is hij toegetreden tot het algemeen bestuur met als functie secretaris. Een functie die hij op het moment van zijn overlijden nog steeds uitoefende.

Door het algemeen bestuur is destijds besloten om ter herinnering aan Jaap iets blijvends gecreëerd moest worden binnen de omni sportvereniging. Besloten is toen om jaarlijks dat lid – dat team – die groep van leden met de Jaap Goosen memorial te vereren die in dat verenigingsjaar zich meer dan verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Hoe gaat dit in zijn werk.

Alle leden – besturen – teams kunnen tijdens de algemene jaarvergadering een nominatie indienen. Deze nominatie moet gemotiveerd worden waarom deze is ingediend.

Nominaties kunnen in een gesloten envelop zonder vermelding van de afzender bij het algemeen bestuur worden ingeleverd.

Het algemeen bestuur geeft tijdens de vergadering de nominaties ongezien door aan de voorzitter van de commissie die is belast met het aanwijzen van de winnaar. Deze commissie bestaat uit leden van verdienste c.q. ere leden van diverse afdelingen van Avanti Wilskracht. Zij overleggen wie de memorial dat jaar in ontvangst mag nemen. De bekendmaking hiervan is dan tijdens de nieuwjaarsreceptie altijd de eerste zaterdag in het nieuwe jaar worden uitgereikt. Mocht u niet op de jaarvergadering aanwezig kunnen zijn mag de nominatie ook in de postbus( in de hal van het clublokaal ) van de algemeen secretaris worden gedeponeerd. Of en dat kan ook insturen per post naar Postbus 6390 7503 GK Enschede. Wel graag op de envelop vermelden nominatie Jaap Goosen memorial. 

De algemene ledenvergadering is op maandag 27 november aanvang 20.00 uur.
De uitreiking zal zijn op de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 6 januari.