Skip to main content

Jaap Goosen Memorial

Uitleg

Ieder jaar wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van Avanti Wilskracht de Jaap Goosen memorial uitgereikt.

In september 1997 is Jaap na een verkeersongeval plotseling op 47 jarige leeftijd overleden. Hij is zoals velen begonnen als voetballer. Nadat hij in de senioren is beland heeft hij heel veel werk verzet binnen de jeugdcommissie. In het begin was hij jeugdleider, maar zijn capaciteiten bleven niet onopgemerkt en al snel nam hij zitting in het jeugdbestuur. Daar heeft hij de functie van secretaris en voorzitter bekleed. Vanuit de jeugd is hij toegetreden tot het algemeen bestuur met als functie secretaris. Een functie die hij op het moment van zijn overlijden nog steeds uitoefende.

Door het algemeen bestuur is destijds besloten om ter herinnering aan Jaap iets blijvends gecreëerd moest worden binnen de omni sportvereniging. Besloten is toen om jaarlijks dat lid – dat team – die groep van leden met de Jaap Goosen memorial te vereren die in dat verenigingsjaar zich meer dan verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Hoe gaat dit in zijn werk.

Alle leden – besturen – teams kunnen tijdens de algemene jaarvergadering een nominatie indienen. Deze nominatie moet gemotiveerd worden waarom deze is ingediend.

Nominaties kunnen in een gesloten envelop zonder vermelding van de afzender bij het algemeen bestuur worden ingeleverd.

Het algemeen bestuur geeft tijdens de vergadering de nominaties ongezien door aan de voorzitter van de commissie die is belast met het aanwijzen van de winnaar. Deze commissie bestaat uit leden van verdienste c.q. ere leden van diverse afdelingen van Avanti Wilskracht. Zij overleggen wie de memorial dat jaar in ontvangst mag nemen. De bekendmaking hiervan is dan tijdens de nieuwjaarsreceptie altijd de eerste zaterdag in het nieuwe jaar worden uitgereikt. Mocht u niet op de jaarvergadering aanwezig kunnen zijn mag de nominatie ook in de postbus (in de hal van het clublokaal) van de algemeen secretaris worden gedeponeerd. Of en dat kan ook insturen per post naar Postbus 6390 7503 GK Enschede. Wel graag op de envelop vermelden nominatie Jaap Goosen memorial. 

Winnaars

1998 Marcel Brueker
1999 Leo en Truus Elfrink
2000 Johan Kaalverink
2001 Adele Schoonderwoert
2002 Hans Leferink
2003 Bets en Sannie Schijva
2004 Herman van Ommen
2005 Annie Balk
2006 Ine Reuver
2007 Jos Weierink
2008 Marja in het Veld
2009 Maandagmorgenploeg
2010 Maria Kuipers
2011 Joop Wessendorp
2012 Gerard Kamp
2013 Eddie Kaalverink
2014 Peter Huuskes
2015 Renate en Frank Vreriks
2016 Gerard Kruse
2017 Harold Kerver
2018 Bennie Nijhuis
2019 Harrie Wielinga
2020 I.v.m. corona geen winnaar
2021 I.v.m. corona geen winnaar
2022 Rick v.d. Veen
2023 Barry Siero
2024 Marc Weustink