Skip to main content

Gesprekken MFSA Glanerbrug

Publicatiedatum: 16 maart 2023

De gemeente Enschede werkt sinds 2016 aan de zgn. clusteringsopgave sportparken. Binnen deze opgave zijn er een aantal doelen geformuleerd zoals efficiënter omgaan met sportaccommodaties en investeren in duurzame en toekomstbestendige oplossingen. Kostenreductie zou gerealiseerd kunnen worden door het aantal sportparken terug te brengen.

Om in Glanerbrug sportparken te clusteren hebben er gedurende 2022 een aantal gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente Enschede en de verenigingen Sportlust, Eilermark en Avanti Wilskracht met als doel te onderzoeken op welke wijze samenwerking tussen de verenigingen zou kunnen worden gerealiseerd. De deadline om het haalbaarheidsonderzoek af te ronden was eind december 2022.

Waar door de gemeente Enschede vooral werd aangestuurd op een algehele fusie is er door Avanti aangegeven dat er zeker bereidwilligheid is om samen te werken, echter: Avanti Wilskracht is een omnisportvereniging en stelt zich tot doel: ́ ́beoefenen en bevorderen van sport in de meest uitgebreide zin ́ ́.

Zo heeft Avanti Wilskracht een groter doel dan alleen een fusie tussen voetbalclubs.

Met investeringen in verbeteringen kan een bruisend sport- en beweegpark gerealiseerd worden waar ook andere sporten en activiteiten aan bod komen. Zo wil Avanti bijdragen aan een gezondere en socialere levensstijl en zo de sociale binding in de wijk positief beïnvloeden.

Samenwerking tussen Glanerbrugger verenigingen is wenselijk en noodzakelijk om kansen te benutten en kosten te reduceren. We denken dat dit mogelijk is zonder de eigen entiteit hierbij te verliezen.

Wij hebben daarom aangegeven dat voor een fusie bij Avanti Wilskracht op dit moment geen draagvlak is.

De verkenning heeft de standpunten van de verenigingen verhelderd maar concrete resultaten zijn er verder niet te benoemen, daarvoor zullen er de gesprekken op korte termijn hervat moeten worden.

 

Het Algemeen Bestuur