Skip to main content

Twee ereleden rijker

Op de jaarvergadering van maandag 28 maart j.l. zijn zowel Leo Elfrink als Bennie Nijhuis benoemd tot ere lid van Avanti Wilskracht. Beiden hebben een geweldige staat van dienst binnen de vereniging. En nog steeds zijn ze allebei actief als vrijwilliger. Reden voor het bestuur om de ledenvergadering te vragen in te stemmen met de benoeming van beiden tot erelid. Onder luid applaus vanuit de vereniging werden beiden benoemd.

De officiële huldiging van beiden zal plaatsvinden op de feestdag 25 juni a.s. Dan wordt intern het door corona uitgestelde 90-jarig bestaan alsnog gevierd. Voorzitter Barrie Siero gaf aan dat het programma van die dag nog niet helemaal was ingevuld maar dat wat bekend is beloofd veel aldus voorzitter.

  • Hits: 1915