Lidmaatschap

Centrale ledenadministratie Avanti Wilskracht
Postbus 6390
7503 GK Enschede
ledenadministratie@avantiwilskracht.nl

Lid worden van Avanti Wilskracht
Om lid te worden van een van de afdelingen van Avanti Wilskracht moet je een aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier kun je op deze pagina downloaden (zie bijlage 1 voor de afdeling voetbal en bijlage twee voor algemeen-Gym-Handbal-Loopgroep-Fit en Actief enz. onderaan dit bericht), in ons clubhuis op het Zoutendijk krijgen, of ontvangen van één van de vele trainers/begeleiders van onze vereniging. Voordat je lid wordt, kun je de sport die je wilt gaan beoefenen natuurlijk een aantal keer uitproberen of een keer komen kijken. Kijk voor meer informatie hierover bij de verschillende afdelingen of stuur een e-mail.

Aanmeldingsformulier voetbal
Aanmeldingsformulier handbal
Aanmeldingsformulier gymnastiek/streetdance
Aanmeldingsformulier loopgroep
Aanmeldingsformulier fit & actief

Aanmeldingsformulier inleveren

Het aanmeldingsformulier dient, volledig ingevuld (beide pagina’s!), opgestuurd te worden naar de Centrale Ledenadministratie. Het is niet mogelijk het aanmeldingsformulier via internet in te leveren i.v.m. de benodigde handtekening. Adreswijzigingen Eventuele adreswijzigingen kunnen gemaild worden naar ledenadministratie@avantiwilskracht.nl of anders schriftelijk naar bovenstaand adres (hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het aanmeldingsformulier).


Contributie opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren naar bovenstaand adres. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het verenigingsjaar van de Loopgroep loopt van 1 januari t/m 31 december. Dit in verband met het lidmaatschap van de KNAU. Dit betekent dat u het lidmaatschap voor 1 november moet opzeggen. Bij de afdeling Gymnastiek kan per 1 juli en 1 januari opgezegd worden. Het inschrijfgeld bij deze afdeling bedraagt 5,00 euro. Bij de afdeling Zwemmen kan per 1 juli en 1 januari opgezegd worden. Het inschrijfgeld bij deze afdeling bedraagt 5,00 euro. Mocht u, om welke rede dan ook, tussendoor willen opzeggen met stopzetten van Uw contributieverplichtingen kan dit alleen met toestemming van het afdelingsbestuur.
Voor contributie opzeggen bij de handbal kijk hier (volgt nog).

Reductieregeling contributie
Indien een lid zich voor een tweede sport aanmeldt, geldt voor de goedkoopste sport een reductie van 25%. Deze regeling geldt zowel voor junioren als voor senioren.
Voor verdere informatie wat betreft contributie kunt u terecht bij de verschillende afdelingen.

Vragen
Vragen over alles wat met lid worden, contributie of de ledenadministratie te maken heeft kunt u e-mailen naar ledenadministratie@avantiwilskracht.nl.